Ministarstvo kulture – Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Petak, 15. srpnja 2016. | Otvoreni natječaji

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.
Rok za prijavu: 26.08.2016.

Više o tome

Arhiva

Kategorije objava