Ministarstvo kulture – Javni poziv za predlaganje programa/projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu

Četvrtak, 4. svibnja 2017. | Otvoreni natječaji

Predmet je Javnoga poziva dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe/projekte poduzetništva u kulturi za 2017. godinu.
Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi – trgovačka društva, obrtnici, zadruge, ustanove (osim ustanova kojima je osnivač tijelo javne vlasti) i umjetničke organizacije i samostalni umjetnici. Prijava na temelju Javnoga poziva treba sadržavati prijavnicu te dokumentaciju navedenu u točki 10. Programa. Prijavnice se mogu pronaći na adresi www.min-kulture.hr/prijavnice. Javni poziv traje od 25. travnja do 25. svibnja 2017. godine, a objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava