MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA OBJAVILO JE BROŠURU „150 USPJEŠNIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA“.

Četvrtak, 20. svibnja 2021. | Novosti iz ruralnog razvoja

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ministarstvo gospodarstva i održivog rzvoja nadležno je za dio Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ te za Prioritetnu os 3 „Poslovna konkurentnost“,  u okviru kojih je sveukupno dostupno više od 7,37 milijardi kuna bespovratnih sredstava.

Od 2015. godine do danas, Ministarstvo je u okviru OPKK objavilo ukupno 27 poziva na dostavu projektnih prijedloga u vrijednosti 5,4 milijardi kuna. Od toga je kroz 19 poziva 4,5 milijardi kuna direktno stavljeno na raspolaganje poduzetnicima, dok su ostali pozivi usmjereni unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture i indirektno su namijenjeni poduzetnicima putem stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja. U okviru objavljenih poziva zaprimljeno je gotovo 5000 projektnih prijedloga, a  kroz financirane projekte potaknuto je ukupno 7 milijardi kuna ulaganja.

Brošura „150 uspješnih poduzetničkih projekata“ predstavlja priznanje dosadašnjim korisnicima i njihovim uspješnim EU projektima, ali i poticaj svim potencijalnim prijaviteljima da svoje priče pretvore u uspješne EU projekte. Projekti predstavljeni u ovoj brošuri su globalno inovativni ili su uz pomoć dodijeljenih bespovratnih sredstava otvorili brojna radna mjesta te doprinijeli razvoju hrvatskog gospodarstva i povećanju konkurentnosti zemlje.

Mala i srednja poduzeća iz brošure su primjer poduzetnika koji stvaraju proizvode visoke dodane vrijednosti prema zahtjevima svjetskih tržišta te koriste suvremene tehnologije s ciljem snažnijeg izvoza. Nadamo se kako će brošura potaknuti i inspirirati veliki broj novih poduzetnika da prijave svoje projektne ideje i na taj način doprinesu snažnijem rastu hrvatskog gospodarstva.

Izvor: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/uprava-za-programe-i-projekte-eu-europske-i-medjunarodne-poslove-7394/programi-i-projekti-eu/7563

Istaknuta slika: Jakov-Sedlar-Strahoninec.

Arhiva

Kategorije objava