LAG uključen u savez Jantarske ceste

Ponedjeljak, 6. srpnja 2015. | Novosti iz LAG-a

Predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovale su 30. lipnja na radionici „Jantarska cesta“ u LAG-u Prizag, konkretno u Kulturnom domu Ivan Rabuzin u Novom Marofu. Radionicu su vodile predstavnice mađarskog LAG-a „Alpokalja – Fertő Táj“ i LAG-a “A Bakonyert”, a predstavile su praksu povezivanja tamošnjih lokalnih akcijskih grupa s ciljem bržeg ruralnog razvoja određenog područja. Sudionici radionice su također upoznati s mogućnostima transnacionalne suradnje u okviru EU međuregionalnog programa INTERREG-a VB uz primjere dobre prakse mađarskih LAG-ova.
Predavačice su predstavile program INTERREG VB – Danube 2014-2020 te mogućnost prijavljivanja zajedničkog projekta Jantarske ceste na natječaj. Nakon upoznavanja s transnacionalnim programom i prethodnim projektima financiranih iz sličnog programa slijedila je radionica kreiranja projektnih ideja.
Radionica u Novom Marofu je bila nastavak suradnje mađarskih i hrvatskih LAG-ova nakon sastanka održanog od 22. do 23. siječnja u Mađarskoj u Koljnofu, a koji je inicirao osnivanje saveza Jantarske ceste i uspostavljanje suradnje te iniciranje budućih međunarodnih projekata.

Arhiva

Kategorije objava