LAG sudjelovao na regionalnom forumu ruralnog razvoja u Baranji

Srijeda, 28. rujna 2016. | Novosti iz LAG-a

Platforma za ruralni razvoj Jugoistočne Europe organizirala je regionalni forum ruralnog razvoja na temu ”Održivom ekonomijom do održivog društva” 23. i 24. rujna 2016. u Lugu u Baranji.
Na forumu su sudjelovali predstavnici članova Platforme za ruralni razvoj Jugoistočne Europe, Platforme za dobru ekonomiju, predstavnici hrvatskih lokalnih akcijskih grupa, gradova, općina i županija te ostali zainteresirani pojedinci.
Predstavnici LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovali su na prvom danu foruma koji je održan u Hotelu Lug. Događanje su pozdravnom riječi otvorili domaćini Sonja Vuković, predsjednica udruge Slap, Ivan Doboš, gradonačelnik Belog Manastira te predsjednica HMRR-a Svjetlana Kasunić.
U prvom panelu su, predstavnici Platforme za dobru ekonomiju, Milan Medić (LEADER mreža Hrvatske) i Goran Jeras (Zadruga za etično financiranje) sudionicima predstavili osnovne informacije o konceptu i trendovima razvoja dobre ekonomije te mogućnosti udruživanja u svrhu financijske održivosti.
Nakon teoretskog dijela slijedio je drugi panel koji je bio posvećen primjerima dobre prakse. Višnja Jelić Mück (ODRAZ) je govorila o europskim LAG-ovima kao pokretačima razvoja, dok je Branimir Blajić, direktor Termi Sveti Martin (član LAG-a Međimurski doli i bregi) predstavio svoj primjer modela poslovne suradnje u kojemu Terme uspješno surađuju s lokalnim proizvođačima. Primjere iz Jugoistočne Europe su predstavili članovi Platforme za ruralni razvoj JIE: Petar Gjorgievski (Mreža za ruralni razvoj Makedonije), Bojan Ćikić (CERD – Centar za ekonomski i ruralni razvoj) i Tomislav Kovačević (LAG Lika/HMRR).
Na forumu je ujedno najavljen i drugi Hrvatski ruralni parlament koji će se u travnju 2017. godine održati u Svetom Martinu na Muri, odnosno na području LAG-a Međimurski doli i bregi.

Arhiva

Kategorije objava