LAG sudjelovao na 3. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji za razvoj ruralnog turizma 2022

Srijeda, 30. studenoga 2022. | Novosti iz LAG-a

Ove godine Međimurje je bilo domaćin 3. međunarodne znanstveno-stručne konferenciji za razvoj ruralnog turizma 2022 koja se održala 24. i 25. 11. 2022. godine u Termama Sveti Martin. Konferencija za razvoj ruralnog turizma ove se godine bavila edukacijom u održivom i odgovornom turizmu, što se da zaključiti i po samom nazivu konferencije „Edukacija kao ključni faktor održivog i odgovornog razvoja ruralnog područja“. Organizatori konferencije su Vimal Akademija i Turistička zajednica Međimurske županije, dok su partneri u organizaciji bili i neki članovi LAG-a, grad Čakovec i Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri i općina Sveti Juraj u Trnju.

Prvi dan održala se studentska konferencija na kojoj su studenti iz više zemalja iznosili svoja iskustva i prijedloge za razvoj ruralnog turizma temeljene na odrađenoj terenskoj nastavi u Međimurju.

LAG Međimurski doli i bregi prisustvovao je na konferenciji, panel raspravama o odgovornom razvoj ruralnog područja kroz razvoj održivog turizma, edukaciji kao ključnom faktoru odgovornog i održivog razvoja ruralnih područja i novim trendovima u razvoju održive turističke ponude ruralnih područja kroz međimursku, bjelovarsko-bilogorsku i zagrebačku županiju i grad Čakovec. Također održana su i stručna izlaganja gospodarstvenika, turističkih djelatnika i neposrednih nositelja razvojnih aktivnosti iz više zemalja, te na predstavljanju znanstveno-stručnih radova.

Arhiva

Kategorije objava