LAG partner na odobrenom prekograničnom projektu ECool-Tour

Ponedjeljak, 10. srpnja 2017. | Novosti iz LAG-a

Dana 04. srpnja je u Slovenskoj Bistrici održano svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Programa suradnje Interreg V – A Slovenija – Hrvatska 2014 – 2020. U okviru 2. roka odobreno je 12 projekata u ukupnoj vrijednosti 11,5 milijuna eura europskoga sufinanciranja i to jedanaest s područja očuvanja i održivog korištenja prirodnih i kulturnih resursa te jedan s područja zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja.
Od 12 odobrenih projekata je i projekt ECooL-Tour u kojem je LAG Međimurski doli i bregi jedan od partnera sa hrvatske strane. Vodeći partner je MOZAIK-društvo za socialno vključenost so.p. čija predsjednica Ines Kranjec je prisustvovala svečanom potpisivanju ugovora, a ostali partneri su ACT Grupa sa hrvatske strane te Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP sa slovenske strane.

Program suradnje Slovenija – Hrvatska ima za cilj promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te poticanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi koji žive i rade ili samo posjećuju programsko područje. Uspješan regionalni i pogranični razvoj cilj je programa europske teritorijalne suradnje koji doprinose i integracijskom procesu unutar EU i izgradnji europskog identiteta.
Projekt ECooL-Tour je ukupno vrijedan 829.360,00 EUR, od čega sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj pokrivaju 85% prihvatljivih troškova.
Projekt će trajati 30 mjeseci (od 1.7.2017.), a u tom razdoblju će slovenski i hrvatski partneri provesti niz zajedničkih aktivnosti kojima će se u pograničnom području povezati postojeće inicijative na području održivog turizma i oblikovati model suradnje pri kreiranju ponude turističkih proizvoda područja, a koji uključuju prirodnu i kulturnu baštinu. Na temelju aktiviranja i valorizacije raspoloživih prirodnih i kulturnih vrijednosti jačat će se ponuda održivog turizma, poticati poduzetnička aktivnost i gospodarska suradnju, poboljšati učinkovitost i aktivirati lokalno stanovništvo u očuvanju i održivom korištenju lokalnih resursa.

interreg_si-hr_hr_rgb

Ovaj projekt sufinanciraju Europska unija putem Europskog fonda za regionalni razvoj te Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovom dokumentu isključiva su odgovornost LAG-a Međimurski doli i bregi.

Arhiva

Kategorije objava