LAG-ovi raspravljali o zaštiti kulturne baštine u ruralnim područjima

Petak, 29. rujna 2017. | Novosti iz LAG-a

Predstavnici LAG-a Međimurski doli i bregi sudjelovali su 15. rujna 2017. godine na radionici ”Tradicija i kulturna baština u ruralnim područjima”, održanoj u hotelu Picok u Đurđevcu u okviru partnerskog projekta ”AAA LEADER – tradition and cultural heritage in rural area” kojeg je provodio LAG Podravina, a sufinancirali Savez Alpe Jadran i Koprivničko-križevačka županija. Jedan od partnera u projektu je i LAG Međimurski doli i bregi.
Edukacije o međusobnim utjecajima naroda na ruralnom području Saveza Alpe Jadran na kulturno nasljeđe u pojedinim državama održali su etnologinja Vesna Peršić Kovač i profesor povijesti Nikola Cik. Radionicu o mogućnostima valorizacije kulturnog nasljeđa u turističke svrhe održala je dr.sc. Marija Cerjak. Sudionici su radom u grupama diskutirali o sljedećim pitanjima: Kako valorizirati kulturnu baštinu u obliku proizvoda ruralnog turizma? Kako LAG može doprinijeti razvoju proizvoda ruralnog turizma? Zajednički su osmišljavali proizvod ruralnog turizma i promišljali o tome što ta ponuda mora uključivati. Nakon rada u grupama, svaki LAG je predstavio svoj rad nakon čega je slijedila rasprava.
Sudionici radionice posjetili su selo Sveta Ana gdje su im mještani pokazali obnovljenu mlinicu i predstavili buduće planove obnove sela s ciljem očuvanja tradicijske i kulturne baštine i njihove turističke valorizacije. Važan dio baštine odnosi se i na tradicijsku gastronomsku ponudu, pa su članice Udruge žena Svetojanke sudionicima pokazala umijeće pripreme kukuruzne zlevanke, a članice Udruge žena Koprivnički Bregi za njih su pripremile Bregofsku pitu, čije se umijeće pripreme nalazi na popisu nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Izvor: LAG Podravina

Arhiva

Kategorije objava