LAG organizira tribinu “Potencijali eko-društvenog turizma”

Petak, 24. studenoga 2017. | Novosti iz LAG-a

POZIV na javnu tribinu „Potencijali eko-društvenog turizma“

u utorak 28.11.2017. u 17 sati

u konferencijskoj dvorani JU Međimurska priroda (Trg međimurske prirode 1, Križovec)

Tribinu organizira LAG Međimurski doli i bregi kao jednu od aktivnosti u sklopu prekograničnog projekta ECool-Tour, a cilj tribine je predstavljanje dobrih praksi održivog turizma s naglaskom na potencijal eko-društvenog turizma koji je u našem području relativno nerazvijen.

Na tribini će sudjelovati predstavnici relevantnih organizacija koje se bave održivim eko-društvenim turizmom na području kontinentalne Hrvatske i Slovenije, a koji će dati pregled potencijala i mogućnosti koje pruža bavljenje ovakvim specifičnim oblikom turizma za koji tržište sve više raste.

PROGRAM TRIBINE

o Uvod u tribinu i predstavljanje projekta ECool-Tour


o Mr.sc. Siniša Golub, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode


„Što je to EKOTURIZAM i postoji li bolja terminologija?“


o Dr.sc. Sandra Kantar, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima


„Potencijali razvoja ekoturizma u Koprivničko-križevačkoj županiji“


o Dinko Pešić, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek/Eko centar Zlatna greda


Ekoturistički programi uz Dravu i Dunav – primjer eko centra Zlatna Greda


o Dr.sc. Mihaela Mesarić, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode


Geoturizam Međimurske županije – stanje i mogućnost razvoja


o Ines Kranjec, Društvo za socialnu vključenost MOZAIK


Primjer dobre prakse „Eko-socialna kmetija Korenika“


o Pitanja i odgovori


Tijekom tribine će biti organizirana pauza za kavu/osvježenje te nakon završetka domjenak za sudionike tribine.

Prekogranični projekt ECool-Tour provode slovenski i hrvatski partneri u sklopu Interreg programa Slovenija – Hrvatska. Vodeći partner je Društvo za socialnu vključenost MOZAIK iz Murske Sobote, a partneri CAAP – Center za alternativne in avtonomne produkcije iz Maribora, ACT Grupa iz Čakovcate LAG Međimurski doli i bregi iz Nedelišća.

Tijekom provedbe projekta partneri će organizirati i provesti niz aktivnosti kojima će se u pograničnom području Međimurja i varaždinskog kraja te u slovenskom Pomurju i Podravlju povezivati inicijative u održivom turizmu te oblikovati model suradnje pri kreiranju ponude turističkih proizvoda na tom području, koja uključuje prirodnu i kulturnu baštinu, ali i ekološko – socijalnu komponentu.

Molimo sudjelovanje potvrditi na [email protected] ili na 098/9323599.


Ovaj projekt sufinanciraju Europska unija putem Europskog fonda za regionalni razvoj te Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovom dokumentu isključiva su odgovornost LAG-a Međimurski doli i bregi.

Arhiva

Kategorije objava