Sudjelovali smo na radionici „OD IDEJE DO PROJEKTA“

Utorak, 6. listopada 2015. | Novosti iz LAG-a

Stručne suradnice LAG-a Kristina Božak i Tatjana Horvat su 21.-22.09. i 29.-30.09. pohađale četverodnevnu edukaciju Regionalne razvojne agencije Međimurja. Edukacija „Od ideje do projekta“ organizirana je u okviru programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu sufinanciranog od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Na edukaciji su prošle sve korake od raspisivanja natječaja do predaje projekta na evaluaciju, a predavačice Ana Kralj, Petra Pavičić i Sandra Majsan su skrenule pažnju na sve bitne stavke kod prijavljivanja projekata. Zadnjeg dana su svi polaznici prezentirali svoje projektne ideje, te su ih predavači stručno ocijenili. Nakon završnih prezentacija uslijedio je posjet provedenim projektima i to poučnoj stazi „Murščak“ (IPA prekogranični program Hrvatska – Mađarska) gdje su dodijeljene potvrde polaznicima edukacije. Kao sljedeći primjer dobre prakse predavači su izabrali Općinu Podturen koja planira revitalizirati mlin na Muri u sklopu IPA projekta „Njegovatelji tradicijske baštine“ zajedno s partnerima iz Mađarske.
U sklopu edukacije su predstavnice LAG-a razradile svoju projektnu ideju i usavršile znanja o samostalnoj pripremi projektnih prijedloga za prijavu na pozive za dodjelu sredstava iz fondova EU.

Arhiva

Kategorije objava