LAG Međimurski doli i bregi na godišnjoj Skupštini i radionici HMRR

Petak, 7. prosinca 2018. | Novosti iz LAG-a

U Bošnjacima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 05. prosinca 2018. godine održane su redovna godišnja skupština Hrvatske mreže za ruralni razvoj i radionica za LAG-ove pod nazivom Razmjena iskustava između LAG-ova u dosadašnjoj provedbi LRS. Organizator događanja, uz HMRR, bio je LAG Šumanovci.

Na sjednici skupštine HMRR kratko su predstavljene aktivnosti mreže u 2018. godini, te Izvješće o samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. Članovi Skupštine usvojili su Strateški plan HMRR-a za razdoblje 2019.-2021., Godišnje izvješće o radu 2017., Godišnje financijsko izvješće za 2017., Izmjene i dopune financijskog plana za 2018., Operativni plan za 2019., Financijski plan za 2019., te Pravilnik o službenim očitovanjima HMRR-a.

Nakon sjednice održana je radionica Ususret trećem Hrvatskom ruralnom parlamentu na kojemu su članovi mreže osmišljavali moguće podteme, imajući na umu glavnu temu 3. HRP-a: Okolišna održivost za društveni i gospodarski razvoj. Treći HRP održat će se od 24. do 27. travnja 2019. u Tisnom u Šibensko-kninskoj županiji.

Na radionici za lokalne akcijske grupe predstavljeni su novi LAG natječaji te su razmijenjena iskustva u dosadašnjoj provedbi LRS (LAG natječaji za tipove operacija 6.3.1., 7.4.1.; 19.3.1. i 19.3.2.).

Arhiva

Kategorije objava