LAG Međimurski doli i bregi partner u provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma Međimurske županije

Srijeda, 6. prosinca 2017. | Novosti iz LAG-a

Međimurska županija, u okviru nacionalnog plana Ministarstva turizma za razvoj cikloturizma na kontinentalnom području, izradila je i predstavila Operativni plan razvoja cikloturizma Međimurske županije do 2020.g.

Riječ je o dokumentu koji daje temelje za daljnji razvoj cikloturizma i sadržaje koji ga prate te koordinira rad svih sudionika na razvoju ove vrste turizma na području naše županije.

 

Sporazum o provedbi plana za razvoj cikloturizma potpisao je i LAG Međimurski doli i bregi, kao jedan od partnera provedbe.

Svi potpisnici Sporazuma će, ovisno o svojim nadležnostima i financijskim mogućnostima, aktivno sudjelovati u realizaciji plana.

Arhiva

Kategorije objava