LAG domaćin predavanja o dopunskim djelatnostima i mjerama ruralnog razvoja

Četvrtak, 20. listopada 2016. | Novosti iz LAG-a

Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi je u suradnji sa udrugom Zora i Savjetodavnom službom, u utorak 18. listopada 2016. godine organizirala predavanje na temu „Dopunske djelatnosti na OPG-u i mjere ruralnog razvoja“.
Predavanje su održale predstavnice Savjetodavne službe Ljiljana Kocen, dipl. ing. agr. i Natalija Peter-Hunjadi, dipl. ing. agr. Na temu „Dopunske djelatnosti na OPG-u“ istaknuto je da je važno razlikovati primarnu djelatnost od dopunske djelatnosti te je prezentirano koje djelatnosti spadaju u dopunske. Također je istaknuto da za dopunsku djelatnost treba poštovati zakonske osnove koje donosi pravilnik o dopunskim djelatnosti, te treba zadovoljavati brojne druge posebne i opće uvjete kako bi se mogli baviti dopunsku djelatnošću na OPG-u.
Predstavljene su i aktualne mjere ruralnog razvoja i to Mjera 4, Mjera 6 i Mjera 17 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Za svaku od tih mjera objašnjeno je koji su uvjeti prihvatljivosti projekta, koji su prihvatljivi korisnici i troškovi, kada je planirano objavljivanje natječaja, koja je potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj te iznos potpore.
Naglašeno je da je uvjet za korištenje svake mjere prethodna prijava korisnika putem AGRONET aplikacije.
Na kraju predavanja prisutni su imali priliku postaviti pitanja te dobiti sve dodatne informacije vezane na temu predavanja, te se uključiti u raspravu.
Predavanje je organizirano s ciljem poticanja novih radnih mjesta na poljoprivrednim gospodarstvima, a u sklopu projekta „Moje mjesto u zajednici“ u kojem je LAG Međimurski doli i bregi suradnička udruga, a Udruga Zora partner za Međimursku županiju.

Arhiva

Kategorije objava