LAG aktivan sudionik Međunarodnog kongresa ruralnog turizma

Ponedjeljak, 2. svibnja 2022. | Novosti iz LAG-a

U Cavtatu je od 27. do 30. travnja 2022. održan 5. Međunarodni kongres ruralnog turizma, a na kojem su sudjelovale i predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi. Na kongresu je sudjelovalo oko 400 sudionika, predstavnika ministarstava, relevantnih razvojnih institucija, LAG-ova, ali i brojni znanstvenici, stručnjaci i drugi dionici ruralnog turizma iz Hrvatske i inozemstva. Uz brojne suorganizatore, partnere i pokrovitelje, domaćin kongresa je bila Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“.

Slogan kongresa je bio “Ruralni turizam: kvaliteta, održivost, uključivost”, a glavna tema “Konkurentnost i pozicioniranje ruralnog turizma nakon krize turističkog sektora izazvane Covid-19 pandemijom”.

U sklopu višednevnog događanja održana su brojna izlaganja znanstvenih radova, panel diskusije, radionice, okrugli stolovi, a LAG-ovi su imali i zaseban radni dio pod nazivom „Uloga LEADER-CLLD-a u potpori razvoju ruralnog turizma i priprema lokalnih razvojnih strategija za novo programsko razdoblje“. Tom prilikom su u Cavtatu podijeljene i nagrade „Suncokret ruralnog turizma“.

Bila je to prilika za razmjenu iskustava i predstavljanje brojnih primjera dobre prakse pa je tako organiziran i studijski posjet Konavlima i primjerima dobre prakse ruralnog turizma najjužnije hrvatske regije.

Arhiva

Kategorije objava