„Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“

Petak, 1. prosinca 2017. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo kulture objavilo je otvoreni privremeni na dostavu projektnih prijedloga „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Poziv se provodi u okviru OPULJP, Prioritetne osi 4 – Dobro upravljanje, specifičnog cilja 11.ii.1 – Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito NVO i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Ciljne skupine: zaposlenici i članovi udruga, zaposlenici i članovi umjetničkih organizacija, zaposlenici jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave, zaposlenici javnih ustanova u kulturi kojima su osnivači JLP(R)S-ovi, udruge, umjetničke organizacije, JLP(R)S, javne ustanove u kulturi kojima su osnivači JLP(R)S-ovi. Ukupna financijska sredstva namijenjena za ovaj Poziv: 50.000.000,00 HR . Rok prijave: 28. 2. 2018.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava