Konkurentnost turističkog gospodarstva

Srijeda, 8. ožujka 2017. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo turizma na svojim je stranicama objavilo javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem „Programa konkurentnost turističkog gospodarstva“. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstva koja su namijenjena razvoju malog i srednjeg poduzetništva, unapređenju ponude na obiteljskim gospodarstvima, održivom razvoju te razvoju posebnih oblika turizma, a sve u cilju osnaživanja turističke ponude. Korisnici Programa su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, OPG koji pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge te fizičke osobe odnosno privatni iznajmljivači.

Javni poziv otvoren je do 10.4.2017. godine, a prijave se podnose on-line na propisanim obrascu zahtjeva.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava