Konferencija prekogranične suradnje održana u Mađarskoj

Ponedjeljak, 2. studenoga 2015. | Novosti iz LAG-a

Na poziv LAG-a/Udruge za ruralni razvoj „Zeleno srce Zale“ LAG Mdib sudjelovao je 27. listopada na konferenciji prekogranične i međunarodne suradnje te poticanja budućih partnerstva u svrhu pripreme na programski period EU 2014.-2020.

Glavni cilj konferencije bio je ojačati i proširiti suradnju između dvije države, LAG-ova i jedinica lokalne samouprave te prezentacija prekograničnih programa koji će biti raspisani u nadolazećem razdoblju s naglaskom na LEADER program obje države.

Konferenciju je otvorio predsjednik Udruge za ruralni razvoj „Zeleno srce Zale“ Zoltan Pal, a voditelj Udruge je predstavio LAG koji pokriva županiju Zala. Konferenciji su prisustvovali voditelj tajništva za HU-HR CBC programe, predsjednik Pomurske asocijacije za ruralni razvoj, stručnjakinja Centra znanja Lechner Nepr. d.o.o., državni tajnik za Tržište rada i edukaciju i parlamentarni zastupnik te zamjenica pročelnika Odjela Državnog tajništva za programe Europske unije u Uredu Premijera. Navedeni govornici prisutnima su predavanjem približili programe međunarodne i transnacionalne suradnje Hrvatske i Mađarske.

Nakon završetka konferencije održan je radni sastanak predstavnice LAG-a Međimurski doli i bregi te LAG-a Mura Drava s domaćinom, koji također provodi LEADER program, a na kojem je definirana buduća suradnja kroz LEADER program i druge prekogranične programe. Konferencija, koja je održana u sjedištu LAG-a u mjestu Kerkaszentkiraly, pridala je LAG-ovima veliku važnost u razvoju ruralnih područja.

Arhiva

Kategorije objava