Kako su nastajali promotivni materijali o cekarima

Petak, 5. veljače 2021. | Novosti iz LAG-a

Krajem 2020. godine, LAG Međimurski doli i bregi je pokrenuo niz zanimljivih aktivnosti promocije pletenja cekara u sklopu projekta suradnje LAG-ova „Turizmom razvijamo područje“.

Kako je već objavljeno, LAG Međimurski doli i bregi će kroz projekt održati nekoliko radionica pletenja cekara, izrađen je promotivni video “Cekari – tradicija i vrijedna vještina naših baka!” te je izdana zanimljiva brošura koja na jednom mjestu objedinjava prikaz cijelog postupka dobivanja cekara, a sadrži i povijesni pregled pletenja komušine na našem području te svijetlu budućnost ove vrijedne vještine. U brošuri se zaključuje da su cekari ponovno IN!

Ovdje donosimo fotogaleriju koja je nastala “behind the scenes” prilikom snimanja videa i fotografiranja za potrebe izrade brošure. Navedeni promotivni materijali su nastali u suradnji sa cekerašicama iz Udruge žena Nedelišće, Udruge žena Pušćine te KUU Seljačka Sloga Nedelišće, a s kojima su organizirana pojedina tradicijska događanja kako bi se što vjernije zabilježio cijeli proces dobivanja cekara i prikazalo kako je to nekada bilo. U fotogaleriji možete vidjeti branje stare sorte kukuruza i luščara, zatim prebiranje i farbanje komušine te na kraju pletenje i demostraciju gotovih predmeta od komušine na pokaznoj radionici.

Search
Search
Search

Cilj provedbe radionica i popratnih promotivnih materijala je zaštita i prijenos vještine nematerijalne kulturne baštine na mlađe naraštaje na cijelom području LAG-a Međimurski doli i bregi; kreiranje unikatnih predmeta i suvenira te promocija područja LAG-a Međimurski doli i bregi. Stručnu podršku projektnim aktivnostima cijelo vrijeme daje i Muzej Međimurja Čakovec.

Projekt suradnje LAG-ova „Turizmom razvijamo područje“ sufinanciran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjera 19 LEADER, Podmjera 19.3 “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”, Tip operacije 19.3.2 “Provedba aktivnosti projekta suradnje”, Međuteritorijalni projekt suradnje.

Arhiva

Kategorije objava