Javnosti predstavljena nanovo zaštićena nematerijalna kulturna baština Međimurja – CEKERI

Ponedjeljak, 20. lipnja 2022. | Novosti iz LAG-a

Prošli petak je u zgradi Riznice Međimurja, u caffe baru Bedem, održana konferencija za medije povodom zaštite umijeća izrade uporabnih predmeta od komušine na području Međimurja. Na konferenciji su o značaju zaštite govorili župan Međimurske županije Matija Posavec, ravnateljica Muzeja Međimurje Čakovec Maša Hrustek Sobočan, direktor Turističke zajednice Međimurske županije Rudi Grula, načelnik Općine Nedelišće Nikola Novak te Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a Međimurski doli i bregi.

LAG Međimurski doli i bregi je početkom ožujka 2021. izradio i podnio prijavu za zaštitu umijeća pletenja uporabnih predmeta od komušine na području Međimurja, a u što spada i najpoznatiji uporabni predmet ceker. Prijava je podnesena za upis na listu nematerijalnih kulturnih dobara pri Ministarstvu kulture, a uz prethodne konzultacije s nadležnim tijelima i u suradnji s Muzejom Međimurja Čakovec.

Postupak zaštite je 17. svibnja 2022. uspješno priveden kraju te je “Umijeće izrade uporabnih predmeta od komušine na području Međimurja” upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro pod registarskim brojem Z-7560.

Ceker je, uz sve ostale uporabne predmete od komušine, time dobio zasluženo priznanje koje je temelj i dodana vrijednost za brojne planirane projekte vezane uz nematerijalnu kulturnu baštinu Međimurja.

LAG je za navedenu prijavu potaknut velikim interesom javnosti i svojim projektom „Turizmom razvijamo područje“ kroz koji su provedene aktivnosti za promociju pletenja cekera kao nematerijalne kulturne baštine Međimurja. Razlog za navedeno leži u činjenici da cekeri imaju izuzetan potencijal kao suvenir Međimurja (u kojem se poklanjaju lokalni proizvodi), a time imaju i određeni promotivni i gospodarski efekt na područje Međimurja. LAG inače kroz svoje projekte i aktivnosti potiče razvoj ruralnog turizma, a nematerijalna kulturna baština je prepoznata kao važan element ruralnog turizma.

Kroz navedeni projekt je održano nekoliko radionica pletenja cekera u Međimurju i jedna u Baranji. Kako bi se promovirao ceker i vještina pletenja uporabnih predmeta od komušine, LAG je u sklopu projekta snimio i promotivno-edukativni video te izdao promotivnu brošuru koji su korišteni u postupku zaštite kao dokazni materijal. S ciljem dokumentiranja postupka nastanka cekera, u suradnji s udrugama s područja općine Nedelišće, su zbog fotografiranja i snimanja organizirana i tradicijska događanja, kakva su berba starih sorti kukuruza, demonstracija bojanja komušine i radionice pletenja cekera.

Zaštita je samo prvi korak u vrednovanju ovog tradicijskog umijeća, te je potrebno i dalje intenzivno raditi na dizanju svijesti lokalnog stanovništva o vrijednosti cekera koji se ne može i ne smije više smatrati samo običnim uporabnim predmetom koji služi za prenošenje stvari, već je vrijedan suvenir i unikatna rukotvorina Međimurja.

Arhiva

Kategorije objava