JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a MEĐIMURSKI DOLI I BREGI 2014.-2020.

Srijeda, 9. ožujka 2016. | Novosti iz LAG-a

Izrada Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga LRS na donošenje Skupštini LAG-a, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Javno savjetovanje o nacrtu LRS LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. traje od 9. do 14. ožujka 2016. godine. Za savjetovanje je dostupan glavni dio nacrta LRS bez priloga dokumentu. Napominjemo da je riječ o nacrtu koji još nije prošao korekturu pa se mogu naći određene greške u pisanju.
Pozivaju se svi zainteresirani dionici da svoje komentare na prijedlog LRS upisuju u OBRAZAC te da ga najkasnije do 14. ožujka 2016. godine do 12 sati dostave na adresu elektroničke pošte [email protected].

natpisna ploča

Arhiva

Kategorije objava