JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

Ponedjeljak, 27. ožujka 2023. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima. Korisnici koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU-a za programsko razdoblje 2014.-2020. i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, te Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške u razdoblju 2014.-2021., ako nemaju odobreno završeno izvješće o EU projektu do dana objave ovog Javnog poziva.

Ukupno raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva je 50.000.000,00 eura (slovima: pedesetmilijunaeura).

Za korištenje sredstava Programa mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), te ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Predmet Poziva je dodjela bespovratnih i namjenskih sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekata u sklopu programskog razdoblja 2014. – 2020. i projekata financiranih u sklopu Švicarsko – hrvatskog programa suradnje te Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške 2014. – 2021.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 50.000.000,00 EUR.

Zahtjev, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalje se preporučeno putem pošte, dostavljačem ili osobnom predajom u pisarnici Ministarstva u zatvorenoj omotnici, i u elektroničkom obliku na e-mail adresu [email protected].

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, s naznakom: “Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini” – NE OTVARATI!

Zahtjev se šalje na sljedeću adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22
10 000 Zagreb
Zahtjevi se zaprimaju od 24. ožujka zaključno do 30. travnja 2023. godine.

Svi pristigli zahtjevi u roku za zaprimanje zahtjeva, biti će obrađeni te će svima koji ispunjavaju administrativne uvjete biti odobreno sufinanciranje sukladno Programu i Uputama za korisnike.
Ukoliko ukupni iznos po prihvatljivim zahtjevima bude veći od ukupno raspoloživog iznosa sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2023. i projekciji za 2024. godinu, ministar ima pravo predložene iznose proporcionalno smanjiti u skladu s raspoloživim sredstvima.

Izvor: REDEA / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Istaknuta slika: Toni Fažon_Turistički potencijali LAG-a

Arhiva

Kategorije objava