Javni poziv za razvoj javne turističke infrastrukture

Četvrtak, 17. kolovoza 2017. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za razvoj javne turističke infrastrukture za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini za koji je osigurano 20 milijuna kuna. Na navedeni Javni poziv mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture kao što su: projekti uređenja morskih i ostalih plaža; projekti izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, njihovo opremanje multimedijalnom opremom; projekti javne turističke infrastrukture u funkciji aktivnog turizma (izrada strateških dokumenata razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla). Ministarstvo turizma sufinancira do 80 % opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta, pri čemu su propisani minimalni, odnosno maksimalni iznosi potpore ovisno o vrsti ulaganja. Javni poziv otvoren je do 15. rujna 2017. godine.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava