JAVNI POZIV ZA PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENOG ROMIMA

Četvrtak, 27. srpnja 2023. | Otvoreni natječaji

U cilju unaprjeđenja sustava prostornoga uređenja, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je Javni poziv za dodjelu financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenog Romima. Svrha je ovog poziva osigurati financijsku potporu za izradu prostornih planova te projektne i druge tehničke dokumentacije za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima.  

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva na ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave. 

Prihvatljive aktivnosti su: 

  • izrada prostornih planova : urbanistički planovi uređenja (UPU)  
  • projektno-tehnička dokumentacija : idejni projekt,  glavni  projekt, parcelacijski elaborat i druga tehnička dokumentacija za potrebe ishođenja akata za gradnju 

Zahtjev se podnosi Ministarstvu na propisanom Obrascu prijave, putem adrese e-pošte: [email protected], najkasnije do 1. rujna 2023. godine.

Dokumentacija uz prijavu:

  • Obrazac prijave cjelovito popunjen te ovjeren potpisom i pečatom,
  • isti Obrazac u elektroničkom obliku,
  • Odluku JLS o pokretanju postupaka koji su predmet ovog javnog poziva (preslika), 
  • preslik Ugovora sa odabranim izvršiteljem ili preslik najpovoljnije odabrane ponude,
  • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.

Financijska sredstva za prostorno uređenje predmetnih područja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Javni poziv sa svim potrebnim informacijama dostupan je OVDJE a za eventualna pitanja i dodatne informacije dostupna je adresa e-pošte: [email protected]

Potrebna dokumentacija i sve ostale informacija o Pozivu dostupni su OVDJE.

Izvor: REDEA, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Istaknuta slika: Dragutin Goričanec – Mura kod Sv. Martina

Arhiva

Kategorije objava