JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH UREĐENJU I OPREMANJU DJEČJIH IGRALIŠTA NA JAVNIM POVRŠINAMA JLS

Četvrtak, 14. ožujka 2024. | Otvoreni natječaji

Cilj Poziva je unapređenje društvene infrastrukture te povećanje kvalitete života na području općina i gradova u Republici Hrvatskoj i povećanje kapaciteta društvene infrastrukture namijenjene, prije svega, djeci i mladima, omogućavanje povećane fizičke aktivnosti i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, povećanje atraktivnost naselja za mlade obitelji s djecom te kvalitete života na ruralnom prostoru gradova i općina kao i osiguravanje boljih uvjeta i standarda sigurnosti dječjih igrališta kao mjesta za igru, druženje  i rekreaciju djece i mladih.

  • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I do IV. skupine prema indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 450.000,00 EUR
  • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII.. skupine prema indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 350.000,00 EUR

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju može se odobriti najviši ukupni iznos sufinanciranja do 25.000,00 EUR s PDV-om.

Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je je ukupna vrijednost niža od 12.000,00 EUR s PDV-om.

Najviši udio Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom projektu (nastalih u provedbenom razdoblju) može biti:

  • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine prema indeksu razvijenosti do 90% prihvatljivih troškova,
  • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine prema indeksu razvijenosti do 70% prihvatljivih troškova. 

Jedan Prijavitelj može podnijeti jednu projektnu prijavu u okviru koje može tražiti sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za jedno dječje igralište

Prihvatljivo razdoblje provedbe projektnih aktivnosti je od 1. siječnja do 30. rujna 2024. godine.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (i Grad Zagreb) koje provode projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta na javnoj površini jedinice lokalne samouprave odnosno igrališta koje je u njihovom vlasništvu ili za koje imaju pravo korištenja.

Svaka JLS može prijaviti samo jedan projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta.

Prihvatljive aktivnosti:

  • opremanje dječjih igrališta, nabava, kupnja, postavljanje fiksne opreme (igrala – tobogani, moduli, ljuljačke, vrtuljci, pješčanici, penjalice, penjalice s mrežom, kućice, anti-stres gumene podloge i sl.)
  • opremanje potrebnom urbanom opremom (klupama za sjedenje, klupama za dojilje, stalcima za bicikle, koševima za otpatke, zaštitnim ogradama, rasvjetom)
  • krajobrazno uređenje
  • uređenje prilaza dječjem igralištu prilagođenih djeci s teškoćama u razvoju te osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objave Poziva na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda, odnosno do 12. travnja 2024. godine.

Detalji poziva i potrebni obrasci za prijavu dostupni su OVDJE.

Izvor: REDEA / Središnji državni ured za demografiju i mlade

Istaknuta slika: Opcina-Mala-Subotica_Uredenje-djecjeg-igralista-Drzimurec-Strelec

Arhiva

Kategorije objava