JAVNI POZIV za potpore turističkim događanjima u 2022. godini

Srijeda, 18. svibnja 2022. | Otvoreni natječaji

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Međimurske županije (dalje u tekstu: TZMŽ) za događanja na području Međimurske županije od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju u 2022.godini.

Ciljevi:
• unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Međimurja u cjelini,
• razvoju sadržaja koji doprinose povećanju broja noćenja u destinaciji,
• razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje boravka gostiju u destinaciji,
• povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa,
• jačanju snage brenda međimurskog turizma,
• stvaranju prepoznatljivog imidža međimurskog turizma.
Ukupan iznos sredstava koji je namijenjen za potpore prema ovom Javnom pozivu za 2022.g. iznos 250.000,00 kn.

II. Vrsta prihvatljivih događanja

a) sportsko- rekreativna nacionalnog i/ili međunarodnog ranga
b) eno-gastronomska
d) kulturno-zabavna (povijesna, tradicijska, znanstvena i sl. )

III. Korisnici sredstava

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:
 – trgovačka društva, obrti i zadruge koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske, turističke
– ili agencijske djelatnosti,
- sportsko- rekreativne, kulturno-umjetničke i ekološke udruge građana,
- strukovne organizacije/udruge koje okupljaju profesionalce s područja turizma,
- turističke zajednice općina i gradova
Događanje može kandidirati samo jedan (su)organizator događanja.
Organizator može dobiti potporu za samo
jedno događanje tijekom godine.

IV. Način i rok podnošenja kandidatura

Organizatori događanja, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI. Javnog poziva, podnose Turističkoj zajednici Međimurske županije.
Kandidature se podnose na o propisanim obrascima od P.1. do P.4. u tiskanom obliku – ispunjene obrasce potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te zajedno s traženim prilozima poslati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:
Turistička zajednica Međimurske županije
Bana J. Jelačića 22E,
40000 Čakovec

„Javni poziv za potpore događanjima u 2022.“


Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 11.06. 2022. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 11.06. 2022.).

Izvor: TZMŽ

Istaknuta slika: LAG Međimurski doli i bregi

Arhiva

Kategorije objava