Javni poziv za potpore turističkim događanjima u 2018 godini

Petak, 6. travnja 2018. | Otvoreni natječaji

Turistička zajednica Međimurske županije objavila je Javni poziv za potpore turističkim događanjima u 2018. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Međimurske županije za događanja na području Međimurske županije od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju u 2018.godini, a koja doprinose sljedećim ciljevima: unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Međimurja u cjelini ;razvoju sadržaja koji doprinose povećanju broja noćenja u destinaciji ;razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje boravka gostiju u destinaciji ;povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa ;jačanju snage brenda međimurskog turizma ;stvaranju prepoznatljivog imidža međimurskog turizma.
Turistička zajednica Međimurske županije može organizatoru odobriti potporu najviše do 50% prihvatljivih troškova događanja.

Rok za podnošenje kandidatura je 20. 4. 2018. godine.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava