Javni poziv za potpore događanjima u 2018. godini

Srijeda, 14. veljače 2018. | Otvoreni natječaji

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je Javni poziv za potpore događanjima u 2018. godini, putem kojeg će se dodjeljivati bespovratna novčana sredstva za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima: unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju, jačanju snage brenda hrvatskog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma. Za ovu je namjenu predviđeno 6,5 milijuna kuna.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:

  1. Potpore događanjima u pred i postsezoni (PPS razdoblje)
  2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima
  3. TOP događanja

Krajnji rok za podnošenje kandidatura pod točkom 1. i točkom 2. je  12. ožujka 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 12. ožujka 2018. godine).

Krajnji rok za podnošenje kandidatura Turističkoj zajednici županije, odnosno Turističkoj zajednici grada Zagreba za program pod točkom 3. je 5. ožujka 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 5. ožujka 2018. godine).

Više o tome: 

 

Arhiva

Kategorije objava