JAVNI POZIV ZA POTICANJE UGRADNJE FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U OBITELJSKIM KUĆAMA

Srijeda, 15. studenoga 2023. | Otvoreni natječaji

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23) s ciljem poticanja šire primjene sustava za korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije.

Javni poziv je namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću, pri čemu stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18%.

Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe – vlasnici obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon u njima imali prebivalište.

Sredstva su dostupna za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. godine (od 1. siječnja), a kreću se najviše do 50% opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane.

Javni poziv će za prijave biti otvoren do kraja godine ili trenutka iskorištenja predviđenih sredstava, a u slučaju bilo kakvih pitanja, na raspolaganju je e-mail [email protected].

Javni poziv je otvoren od 15. studenog 2023.

Nastavak financiranja ugradnje sustava OIE predviđeno je i u 2024. godini, u sklopu Programa za energetsku obnovu obiteljskih kuća vrijednog 120 milijuna eura, za koji će Fond uskoro objaviti uvjete. Postotak sufinanciranja za ugradnju fotonaponskih elektrana će i dalje biti 50%, kao i u ovom pozivu.

Više informacija o pozivi, opće uvjete te obrasce za prijavu možete pronaći ovdje.

Izvor: REDEA / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Istaknuta slika: Josip-Feldi-Zalazak-Dekanovec

Arhiva

Kategorije objava