JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Ponedjeljak, 7. studenoga 2022. | Otvoreni natječaji

PREDMET JAVNOG POZIVA
Sukladno Javnom pozivu, Ministarstvo poljoprivrede će dodijeliti potporu primarnim poljoprivrednim proizvođačima upisanim u Upisnik poljoprivrednika’ s poljoprivrednim površinama za koje je izdano Rješenje. Prihvatljive aktivnosti i troškovi za potporu u okviru provedbe Programa su navedene u članku 6. i 7 . Pravilnika o programu potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro.

PRIHVATLJIVI KORISNICI
Prihvatljivi korisnici Programa su primami poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, s poljoprivrednim površinama za koje je izdano Rješenje.

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE
Za provedbu Programa u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2O23. i2024. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kuna odnosno 662.690,52 eura. Sredstva Programa predstavljaju potporu male vrijednosti poljoprivrednicima. Sredstva Programa dodjeljuju se:

  • u iznosu od najviše 7’500,00 kuna odnosno 995,42 eura po hektaru poljoprivrednog zemljišta za pripremu i obnovu poljoprivrednog zemljišta koje je Rješenjem utvrđeno kao kulturno dobro, do ukupnog iznosa od najviše 50.000,00 kn odnosno 6.636,14 eura po korisniku
  • u iznosu najviše 50% od ukupnog iznosa troška izrade planske i tehničke dokumentacije, a najviše 50.000’00 kuna odnosno 6’636,I4 eura po korisniku
  • u iznosu najviše 85% od ukupnog iznosa troška nabave mehanizacije i alata, a najviše 50.000,00 kuna 6.636,14 eura po korisniku.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, a zahtjevi se podnose zaključno s 15. studenoga2022. godine. Kao datum podnošenja Zahtjeva smatra se dan predaje prijave poštanskom uredu.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Istaknuta slika: Anja Kušar – Jegersek

Arhiva

Kategorije objava