Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu

Petak, 9. rujna 2022. | Otvoreni natječaji

I. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgoj ima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela jednokratne financijske potpore za nabavku materijala za postavljanje dvostrukih ograda u skladu s uvjetima iz članka 39. stavka 3) a) i) Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini (“Narodne novine”, br. 145/21 i 90/22, u daljnjem tekstu: Naredba 145/21) te Naredbe o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja unosa viru sa afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, br. 2812021, u daljnjem tekstu: Naredba 28/2021). Dodijeljena sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su za sufinanciranje poboljšanja uvjeta biosigurnosti čija je primjena propisana Naredbom 145/21 i Naredbom 2812021, kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja bolesti, sprečavanjem kontakata domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pravo podnošenja prijave za dodjelu sredstava sufinanciranja imaju pravne i fizičke osobe koje:
• u svom posjedu imaju objekt u kojem se svinje drže na otvorenom koji je registriran u Jedinstvenom registru domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ)
• gospodarstvo je u JRDŽ označeno kao gospodarstvo koje drži svinje na otvorenom i ima dodijeljenu kategoriju 4 u odnosu na biosigurnost
• imaju odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora u skladu s člankom 4. stavkom 2. Naredbe 28/2021
• proveden je veterinarski pregled gospodarstva koja drže svinje na otvorenom u skladu s dijelom 8, točkom 3. Programa nadziranja afričke svinjske kuge u 2022. godini, KLASA: KLASA: 322-02/21-01140, URBROJ: 525-1010525-22-1 od 31. siječnja 2022. godine.


III. PRIHVATLJIVA PODRUČJA SUFINANCIRANJA

Sredstva za sufinanciranje dodjeljuju se isključivo za podmirenje prihvatljivih troškova koji se odnose na nabavku materijala za postavljanje dvostrukih ograda, za stvarno nastalu kupnju materijala za postavljanje dvostrukih ograda. Aktivnost se dokazuje isključivo izdanim računima, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja. Prihvatljivi troškovi ne odnose se na usluge rada vezano na postavljanje ograda i električnih ograda te troškove prijevoza materijala. Korisnik ostvaruje pravo sufinanciranja prema ovom Javnom pozivu samo ako to pravo nije već ostvario po nekom od prethodnih Javnih poziva kojima je bilo predviđeno sufinanciranje predmeta opisanih u točci I ovog Javnog poziva. Iznimno od prethodno navedenog, korisnik ima pravo na ponovno sufinanciranje prema ovom Javnom pozivu, za objekt koji je registriran na drugoj lokaciji te u skladu s time ima drugi JIBG, u odnosu na objekt za koje je prethodno ostvario pravo na sufinanciranje postavljanja dvostrukih ograda.


IV. IZNOS I UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PODNOSITELJ PRIJAVE

Prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do najviše 80% od prihvatljivih troškova iz točke III, a maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po gospodarstvu je 20.000,00 kuna. Uvjet za dobivanje sredstava su uredno ispunjene obveze iz članka 39. stavka 3. točke a) Naredbe 145/21.


V. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 3. listopada 2022. godine.

Izvor: MP

Istaknuta slika: Dušanka Berdin_Livada

Arhiva

Kategorije objava