Javni poziv za iskazivanje interesa za natječaje LAG-a Međimurski doli i bregi

Ponedjeljak, 3. rujna 2018. | Novosti iz LAG-a

LAG Međimurski doli i bregi objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

za natječaje LAG-a za tipove operacija:

 • TO 1.2.1. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (sukladno TO 6.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH)
 • TO 2.1.3. Razvoj društvene infrastrukture održivim korištenjem šumskih područja (sukladno TO 8.5.2. iz Programa ruralnog razvoja RH).

Zbog potreba za izmjenom Lokalne razvojne strategije, LAG Međimurski doli i bregi poziva potencijalne prijavitelje projekata da iskažu interes za prijavu na natječaje za navedene tipove operacija. Iskazivanje interesa je neobvezujuće, a informacija o broju potencijalnih prijavitelja bit će od koristi LAG-u Međimurski doli i bregi pri izmjeni LRS, konkretno, kod planiranja broja projekata koji će se sufinancirati sredstvima LAG-a.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s područja LAG-a da iskazivanje interesa pokažu ispunjavanjem obrasca dostupnog na ovom linku do 17. rujna 2018. godine.

Tip operacije 6.4.1.

Korisnici

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata
 • fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Prihvatljivi troškovi

 • turizam u ruralnom području
 • tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira
 • usluge u ruralnim područjima
 • prerada/trženje proizvoda

Potpora

 • minimalno 3.500,00 EUR
 • do 70% ukupnih prihvatljivih troškova

Tip operacije 8.5.2.

Korisnici

 • šumoposjednici, udruženja šumoposjednika
 • trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH
 • udruge civilnog društva i druge pravne osobe aktivne u zaštiti prirode

Prihvatljivi troškovi

 • materijali, oprema, usluge i radovi te druga prihvatljiva mala infrastruktura
 • opći troškovi

Potpora

 • minimalno 5.000 EUR
 • do 100% ukupnih prihvatljivih troškova

Arhiva

Kategorije objava