Javni poziv za Dodjelu sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva

Ponedjeljak, 13. ožujka 2017. | Otvoreni natječaji

Sredstva se dodjeljuju isključivo za aktivnosti kojima se promovira malo gospodarstvo, odnosno: Događanja (konferencija, sajam, gospodarski susret, radionica, edukacija/seminar, umrežavanje i slično), Projekti i/ili programi (znanstvena publikacija/knjiga, poduzetnički projekt, medijski prilog/reportaža/uradak, analiza/istraživanje, edukativni projekt, studentski projekt i slično), Ostale aktivnosti promocije malog gospodarstva. Prihvatljivi prijavitelji jesu: trgovačka društva, obrti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističke zajednice gradova i županija, obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove, udruge. Za istu aktivnost pravo na dodjelu sredstava može ostvariti samo jedan korisnik. Istom prijavitelju se po ovom Javnom pozivu mogu dodijeliti sredstva za najviše dvije aktivnosti. Prijave za dodjelu sredstava za provedbu aktivnosti promocije malog gospodarstva mogu se podnijeti najkasnije do 23.03.2017.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava