JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za ekološku poljoprivredu i iskorjenjivanje artritisa encefalitisa koza

Utorak, 27. lipnja 2017. | Otvoreni natječaji

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Međimurske županije u 2017. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi: MJERA 6. Ekološka poljoprivreda i MJERA 7. Iskorjenjivanja artritisa encefalitisa koza. Korisnici potpora iz proračuna Međimurske županije mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge koje se bave razvojem ruralnog područja i očuvanjem vrijednosti sela, poduzetnici i ustanove, koji u trenutku objave Javnog poziva imaju sjedište, odnosno prebivalište i čija se proizvodnja/djelatnost odvija na području Međimurske županije. Sredstva za podjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu Međimurske županije, na razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, na poziciji 1005A100005 Program potpora poljoprivredi u ukupnom iznosu od 950.000,00 kuna. Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimati će se do utroška sredstava, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, odnosno najkasnije do 30. studenog 2017. godine.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava