JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na području Općine Podturen u 2023. godini

Petak, 4. kolovoza 2023. | Otvoreni natječaji

Temeljem Sporazuma o provedbi Projekta «Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije, KLASA:320-01/23-01/01, URBROJ:2109-13-02-23-01, od 21.06.2023. godine, Općina Podturen objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa Kontrola plodnosti tla na području Općine Podturen u 2023. godini.
Korisnici potpore su Obiteljska poljoprivredna gospodarstva/ obrti/zadruge/trgovačka društva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području općine Podturen upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i koji posjeduju poljoprivredno zemljište na području Općine.
Maksimalan broj uzoraka tla koji se može dodijeliti jednom poljoprivrednom gospodarstvu je 5, a ukoliko se na Javni poziv javi manji broj podnositelja od planiranog, Općina Podturen će maksimalan broj uzoraka koji se može dodijeliti jednom podnositelju povećati prema raspoloživim sredstvima.
Prednost kod dobivanja potpore za parcele za koje se traži analiza plodnosti tla imaju parcele koje se nalaze na području k.o. Podturen, k.o. Sivica, k.o. Novakovec, k.o. Ferketinec. Ako nije ispunjen limit, Povjerenstvo će proširiti i davanje potpore za parcele izvan k.o. Podturen, k.o. Sivica, k.o. Novakovec, k.o. Ferketinec.

Ukupna vrijednost jednog (1) uzorka je 52,50 eura s PDV-om.
Učešće u financiranju:
Općina Podturen – 21,00 EUR (40 % )
Međimurska županija – 21,00 EUR (40%)
Korisnik – 10,50 EURA (20%)

Podnositelji Zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev za dodjelu potpore s propisanom dokumentacijom sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potporu iz ovog Javnog poziva i obrasca Zahtjeva. Obrazac Zahtjeva dostupan je u Općini Podturen, Jedinstvenom upravnom odjelu, Ivana Grščića 5, 40317 Podturen ili na web stranicama davatelja potpore www.opcina-podturen.hr

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava koja su određena Sporazumom o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije“ , odnosno najkasnije do 4. rujna 2023. godine, što je ujedno i krajnji rok za dostavu zahtjeva.
Podnositelji zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev sa propisanom dokumentacijom na adresu:
Općina Podturen
Ivana Grščića 5
40 317 Podturen
u zatvorenim omotnicama s naznakom „ne otvaraj – javni poziv“.

Izvor: Općina Podturen

Istaknuta slika: LAG Međimurski doli i bregi – OPG GORIČANEC MERI

Arhiva

Kategorije objava