Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa “Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije” za 2018. godinu

Ponedjeljak, 12. veljače 2018. | Otvoreni natječaji

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma u Međimurskoj županiji. Svi podneseni zahtjevi i projekti moraju biti usklađeni s operativnim strategijama i mjerama navedenim u strateškom razvojnom dokumentu pod nazivom „Masterplan razvoja turizma Međimurske županije do 2020. godine“, a koji je dostupan na web stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr. Korisnici bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu mogu biti subjekti (fizičke i pravne osobe) s područja Međimurske županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti ili tek stvaraju uvjete za bavljenje turističkom djelatnošću, a turistički projekt za koji traže potporu ostvaruju na području ove županije.

Zahtjevi se dostavljaju osobno u pisarnici Međimurske županije ili putem pošte najkasnije do 23. ožujka 2018. godine s naznakom: „Javni poziv – turizam – NE OTVARATI“ na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, „Javni poziv – Turizam – NE OTVARATI“

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava