Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c

Četvrtak, 9. veljače 2017. | Otvoreni natječaji

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje: upisane su u matični registar, su upisane u Registar neprofitnih organizacija, vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, ispunile su svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti, nisu dobile podršku u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.9.2016. u Programskom području 2 u onoj kategoriji u kojoj podnose prijavu svojim projektima i programima te djelovanjem promiču vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske i provode djelatnosti usmjerene k općem/javnom dobru, potrebama zajednice i postizanju održivog razvoja. Rok prijave 15.3.2017. Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava