Javni natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina

Srijeda, 13. siječnja 2021. | Novosti iz ruralnog razvoja

Obavještavamo sve zainteresirane da će APPRRR objaviti Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina (u daljnjem tekstu: Ulaganja) u veljači 2021. godine.

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019.-2023. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su troškovi izgradnje/poboljšanja, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi prenamjene u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte uključujući i kupnju zemljišta kao jedne od aktivnosti u okviru projekta s ciljem izgradnje vinarije i/ili prezentacijskog i/ili prodajnog objekta,  troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti, opći troškovi povezani s izgradnjom/poboljšanjem, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme, troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracije zajedničkih žigova, a u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1149) i Listom prihvatljivih troškova iz Priloga I. Pravilnika.

Korisnici

Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su: poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Potpora

Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini Podnositelja:

  • za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%,
  • za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 %
  • za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%

Više o navedenom pročitajte ovdje.

Arhiva

Kategorije objava