Javni natječaj za financiranje projekta u području pružanja psihosocijalne pomoći tražiteljima međunarodne zaštite

Petak, 7. listopada 2016. | Otvoreni natječaji

Na temelju članka 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1042/2014 od 25. srpnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama, Ministarstvo unutarnjih poslova, Samostalni sektor za Schengensku koordinaciju i projekte Europske unije objavio je Javni natječaj za financiranje projekta u području pružanja psihosocijalne pomoći tražiteljima međunarodne zaštite za razdoblje od dvije godine.Ukupna visina izravnih troškova predviđenih aktivnosti iznosi najviše 4.939.800,00 kuna. Rok za dostavu prijava: 03.11.2016.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava