JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2019.

Srijeda, 26. lipnja 2019. | Otvoreni natječaji

Vrsta natječaja: Javni natječaj

Datum objave: 12.06.2019.

Datum završetka zaprimanja prijava: 16.07.2019.

Program: Program održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora

SVRHA NATJEČAJA:

 • Poticanje aktivnosti poljoprivrednika kroz potporu u organizaciji promotivnih i promotivno-prodajnih manifestacija.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Poduzetnik koji posluje u organizacijskom obliku: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje u tekstu: OPG), obrt, trgovačko društvo ili zadruga koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
 • ima prebivalište ili sjedište na području Grada Zagreba,
 • nema dugovanja prema proračunu Grada Zagreba i državnom proračunu,
 • u slučaju da je korisnik dosadašnjih potpora Grada Zagreba, prethodno odobrena proračunska sredstva Grada Zagreba utrošio je namjenski i u skladu s ugovorom, odnosno iz drugih razloga nije izgubio pravo na dodjelu gradskih poticajnih sredstava u poljoprivredi i šumarstvu,
 • nije zatražio potporu za aktivnost za koju su sredstva već u cijelosti odobrena iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi zakupa, uređenja i opremanja prostora,
 • medijsko oglašavanje i izrada promidžbenih materijala,
 • naknada troškova vanjskim suradnicima,
 • troškovi popratnog programa,
 • troškovi reprezentacije (najviše do 20% od ukupno odobrene potpore).

IZNOSI SREDSTAVA

 • MAKSIMALAN IZNOS POTPORE PO KORISNIKU:
  60.000,00 HRK
 • UKUPNO PLANIRANA VRIJEDNOST NATJEČAJA:
  700.000,00HRK

ROK PRIJAVE:

16.07.2019

Arhiva

Kategorije objava