Izmjene u PVP i potporama za iznimno osjetljive sektore

Ponedjeljak, 8. veljače 2021. | Novosti iz ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede je temeljem analize dosadašnje provedbe programa i provedenog savjetovanja s javnošću, kao i dijaloga sa sektorskim komorama te udrugama i predstavnicima proizvođača, predložilo izmjene uvjeta prihvatljivosti za postojeće proizvodno vezane potpore (PVP) iz Programa izravnih plaćanja i Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi, a koji će se primjenjivati na zahtjeve za 2021. godinu. Cilj predloženih izmjena je povećanje učinkovitosti proizvodnje u pojedinim sektorima te osiguravanje samodostatnosti i prehrambene sigurnosti.

Izmjene u proizvodno vezanim potporama (PVP)

a)   PVP krave u proizvodnji mlijeka – dosadašnji uvjet prihvatljivosti minimalne isporuke mlijeka od 3.500 litara po grlu  povećava se na 4.310 kilograma po grlu. Za gospodarstva koja mlijeko ili mliječne proizvode sami stavljaju u javnu potrošnju uvodi se obveza vođenja evidencije o proizvedenim količinama mlijeka.
b)   PVP za tov junadi – produljuje se uvjet minimalnog obveznog trajanja tova junadi na 180 dana za ženska  i 250 dana za muška grla.
c)   PVP za krave dojilje – uvodi se kriterij obvezno evidentiranog teljenja u razdoblju od 18 mjeseci prije krajnjeg roka za zakašnjele zahtjeve.
d)   PVP za ovce i koze – povećava se indeks janjenja/jarenja sa 0,6 na 0,8 janjeta, odnosno jareta.
e)   PVP za povrće – smanjuje se obuhvat prihvatljivih vrsta povrća na tradicionalne povrtne vrste. Također, utvrđuje se minimalna prihvatljiva površina za svaku povrtnu vrstu od 0,5 hektara. Nadalje, poljoprivrednik mora ostvariti minimalnu proizvodnju povrća, za svaku prihvatljivu povrtnu vrstu. Mora se dokazati računom, otkupnim blokom ili Evidencijom o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda. Korisnik mora imati policu osiguranja za nasade i kulture za koje se traži PVP.
f)   PVP za voće – smanjuje se obuhvat prihvatljivih vrsta voća na tradicionalne voćne vrste. Također, utvrđuje se minimalna prihvatljiva površina za svaku voćnu vrstu kako slijedi: orah, lijeska – minimalno 2 hektara svake vrste pojedinačno; jabuka, kruška – minimalno 1 hektar svake vrste pojedinačno; breskva i/ili nektarina – minimalno 0,5 hektara; marelica, trešnja, višnja, šljiva, badem, lubenica, dinja – minimalno 0,5 hektara svake vrste pojedinačno; mandarina, nar, jagoda, borovnica, malina, kupina, smokva – minimalno 0,25 hektara svake vrste pojedinačno. Poljoprivrednik mora ostvariti minimalnu proizvodnju voća za svaku prihvatljivu voćnu vrstu koja se mora dokazati računom/otkupnim blokom/ Evidencijom o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda; korisnik mora imati policu osiguranja proizvodnje za nasade za koje se traži PVP.
g)  PVP za šećernu repu – uveden je minimalni urod od 50 t/ha. Također, korisnik mora imati policu osiguranja za proizvodnju šećerne repe.
h)  PVP za krmne proteinske usjeve – najmanje 2 uvjetna grla po hektaru za sve površine pod krmnim proteinskim usjevima.

Cilj PVP-a je očuvati razinu proizvodnje u odabranim sektorima, koji su važni zbog gospodarskih i socijalnih razloga. Za provedbu proizvodno vezane potpore osigurano je svake godine 15% ukupne financijske omotnice Programa izravnih plaćanja.

Izmjene u Programu državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi

a)  Kod potpore za uzgoj rasplodnih krmača uvedeno je praćenje prometa svinja po krmači .
b)  Potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja preimenuje se u potporu za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja; te se dodjeljuje za površine na kojima se uzgajaju sorte koje se nalaze na popisu domaćih i udomaćenih sorti Sortne liste RH.
c)   Povećanje jediničnog iznosa potpore za duhan tipa Virginia sa 5,25 na 6,25 kuna/kg.
 
Cilj Programa potpore za iznimno osjetljive sektore je unaprjeđenje uzgoja u sektoru mliječnog govedarstva i svinjogojstva, unaprjeđenje proizvodnje duhana i maslinovog ulja te očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja. Za provedbu Programa planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 121 milijun kuna.

Korisnici potpora Programa odnose se na:

  • poljoprivrednike upisane u Upisnik poljoprivrednika,
  • poljoprivredne površine upisane u ARKOD sustav te
  • propisno označena i evidentirana grla u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ).

Kako bi poljoprivrednici na vrijeme bili upoznati s novim uvjetima i obvezama za 2021. godinu, sve informacije te tablice minimalne količine voća i povrća za PVP mogu pronaći na poveznici. Dodatne informacije o izravnoj potpori putem e-maila [email protected]

Više o navedenom pročitajte ovdje.

Arhiva

Kategorije objava