INTERREG SLOVENIJA – HRVATSKA 2021.-2027. – 1. Poziv

Utorak, 28. ožujka 2023. | Otvoreni natječaji

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021.–2027. objavio je dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga koji su namijenjeni za Standard projekte:

1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 1. i Prioritet 3 – rok 24. svibnja 2023. u 12:00 sati

  • Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija
    • Specifični cilj 2.4 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i
    • Specifični cilj 2.7 Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.
  • Prioritet 3. Dostupna i povezana regija
    • Specifični cilj 6.2 Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama.

Trajanje projekata: do 30 mjeseci za Prioritete 1. i 2.,

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na hrvatskom i slovenskom jeziku. Sažetak projekta mora biti napisan na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.

Projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo putem sustava Joint electronic monitoring system (Jems) kojem možete pristupiti putem poveznice: https://jems.si-hr.eu/no-auth/login?ref=%2Fapp%2Fdashboard  

Detaljnije informacije o Pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na službenoj programskoj stranici: http://www.si-hr.eu/2127/hr/

Za sve potencijalne prijavitelje organizirati će se info radionice u drugoj polovici travnja s ciljem upoznavanja sa dokumentacijom i procesom prijave na 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Sve informacije vezano uz info radionice te link za prijavu biti će objavljene na web stranici programa: http://www.si-hr.eu/2127/hr/regular-projects/#workshops

Za sve upite vezane uz prijavu projekata potencijalni prijavitelji mogu kontaktirati Zajedničko tajništvo Programa. Kontakt podatke članova Zajedničkog tajništva možete pronaći putem slijedeće poveznice: http://www.si-hr.eu/2127/hr/joint-secretariat  

Izvor: REDEA / INTERREG SI-HR

Istaknuta slika: Mario Novak – Izlazak sunca na Muri u Murskom Središću

Arhiva

Kategorije objava