Hrvatski ruralni parlament – izvještaji s terenskih radionica

Utorak, 16. svibnja 2017. | Novosti iz LAG-a

Donosimo kratke izvještaje s terenskih tematskih radionica koje su drugog dana Hrvatskog ruralnog parlamenta održane na devet lokacija u Međimurju.

1. Razvoj zajednice pristupom odozdo (LEADER/CLLD)
Terenska radionica pod nazivom Razvoj zajednice pristupom odozdo (LEADER/CLLD) održana je u Vinskoj kući Horvat u Sv. Urbanu. Glavni problemi o kojima je vođena rasprava bili su utjecaj lokalne politike na provedbu pristupa LEADER/CLLD, administrativne i birokratske prepreke, spremnost dionika na suradnju, provedba lokalnih razvojnih strategija lokalnih akcijskih grupa, te međuinstitucionalna nepovezanost. Faktori zbog kojih je ova tema važna za ruralnih razvoj su razvijanje partnerstava kroz sve sektore kako bi dionici ruralnog prostora bolje iskoristili sredstva Programa i svoja dobra iskustva prenosili drugima, te zadržali radna mjesta i otvorili nova. Sudionici radionice su nakon radnog dijela u obilasku posjetili Atelje i botanički vrt Keramos Valkaj u Železnoj Gori.

2. Inovativni pristup zajednici
Inovativni pristup zajednici bio je naziv terenske radionice koja je održana u Centru za posjetitelje na Mlinarskom gruntu u Žabniku, a teme o kojima su sudionici raspravljali bile su prepoznavanje interesa i potreba u zajednici; umrežavanje i kontinuirana komunikacija; poticanje partnerstva između građana i jedinica lokalne samouprave, institucija, raznih grupa i inicijativa; uključivanje građana u kreiranje inicijativa; prijenos i učenje iz primjera dobre prakse; uključivanje i aktivacija mladih u radu zajednice; te poštivanje dobne i spolne ravnopravnosti. Sudionici su nakon obilaska Mlinarske kuće, mlina na Muri i vožnje skelom posjetili i Vinsku kuću Hažić u Jurovčaku.

3. Inovativni pristupi u poljoprivredi
U Centru dr. Rudolf Steiner u Donjem Kraljevcu održana je terenska radionica pod nazivom Inovativni pristupi u poljoprivredi. Inovativni oblici u poljoprivredi korisnicima pružaju niz pogodnosti kao što su „zdrava“ hrana, dodana vrijednost proizvoda, očuvanje okoliša, mogućnost plasmana na inozemno tržište te je ovakav način poljoprivredne proizvodnje pogodan i za manje obradive površine. Potrebe koje se nameću kao zaključak radionice su poboljšanje zakonske regulative; edukacija proizvođača i potrošača; uključivanje u razvojne strategije; povezivanje potrošača, proizvođača i tijela vlasti te poticanje umrežavanja proizvođača. U obilasku vezanom uz radionicu sudionici su obišli Etnografsku zbirku dr. Juraj Kolarić u Donjem Hrašćanu, te Siranu Opor OPG-a Zadravec u Oporovcu.

4. Inovativni oblici ruralnog turizma

Terenska radionica pod nazivom Inovativni oblici ruralnog turizma održana je Centru Accredo u Zasadbregu, idealnom primjeru aktivnog odmora u ruralnom području. Tematika turizma u ruralnom području izrazito je zanimljiva, a na radionici su se vodile rasprave i razgovori o konkretnim problemima koji se nameću svim dionicima turizma u ruralnom području. Sudionici su zaključili da je za uspješan razvoj ruralnog turizma potrebno poboljšanje prezentacije tradicijskih vrijednosti na moderan način, umrežavanje dionika, stvaranje cjelovite ponude na razini područja destinacije, aktiviranje učinkovite turističke usluge, stvaranje segmentirane ponude ovisno o slojevitosti potražnje, te olakšavanje postupka rezerviranja koji će omogućiti uvid u slobodne kapacitete područja. Nakon radnog dijela sudionici su u prvom dijelu obilaska posjetili Horvatovu kovačnicu u Gornjem Hrašćanu, a koja je ustupljena na korištenje TZO Nedelišće, te je dobivena suglasnost Ministarstva turizma za upravljanje kovačnicom kao javnom turističkom infrastrukturom. U drugom dijelu obilaska sudionici su posjetili Medeni vrt OPG-a Šardi, smješten u naselju starih kuća u Črečanu.

5. Koncept nula kilometara: lokalna hrana na lokalnom stolu
U Vinskoj kući Hažić u Jurovčaku održana je terenska radionica pod nazivom Koncept nula kilometara: lokalna hrana na lokalnom stolu. Nakon predstavljanja nekoliko primjera dobre prakse, sudionici su raspravljali o prednostima i nedostacima lokalnih sustava proizvodnje hrane te njihovog utjecaja na obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Kako bi se stvorio što jednostavniji i kraći sustav proizvodnje i opskrbe hranom, potrebno je podizati svijest potrošača, promijeniti zakonsku regulativu, educirati potrošače i poljoprivredne proizvođače, stvoriti uvjete i poticati poljoprivredne proizvođače da se udruže i zajednički nastupe na tržištu, prepoznati potrebe na lokalnoj razini, te proširiti poljoprivrednu proizvodnju na druge razvojne aspekte. U obilasku vezanom uz radionicu sudionici su posjetili Farmu jelena i muflona OPG-a Perhoč u Jurovčaku, a obišli su i Mlinarski grunt sa mlinom na Muri i skelom u Žabniku.

6. Društveno poduzetništvo – zajednica ispred profita
Društveno poduzetništvo – zajednica ispred profita bio je naziv terenske radionice održane u Vinskoj kući Dvanajščak-Kozol u Dragoslavcu. Društveno poduzetništvo odgovara lokalnim potrebama i pokretano je od strane lokalnih dionika. Potencijal u takvom poduzetništvu leži u udruživanju svih aktera koji rade na održivom lokalnom, tj. ruralnom razvoju. Sudionici su na kraju zaključili da sektor društvenog poduzetništva polako pronalazi vlastite mehanizme za razvoj. Dokaz tome su financijski i savjetodavni sustavi potpore te umrežavanja društvenih poduzetnika. Ipak, kako je sektor u samim začecima, potrebna je velika pomoć svih razina donositelja odluka. Veliki potencijal leži u poticanju poslovne suradnje s lokalnim javnim i korporativnim sektorom. Sudionici radionice su nakon radnog dijela posjetili Uljaru Poljoposavec, financiranu putem mjere 103 IPARD Programa, te Bačvariju Pozvek u Dunjkovcu.

7. Baština i identitet ruralnih prostora kao polazišta za razvoj
Terenska radionica pod nazivom Baština i identitet ruralnih prostora kao polazišta za razvoj održana je u Vinariji Lovrec u Sv. Urbanu. Nakon predstavljanja domaćina i obilaska obiteljske etnografske zbirke pod kulturnom zaštitom, održana je rasprava ne temu kako baštinu početi gledati kao resurs, a ne prepreku razvoju, te kako očuvati identitet ruralnih područja kao osnovu za razvoj kraja. Kao zaključak radionice nameće se povezivanje svih gospodarskih oblika i turističkih kapaciteta u jednu simbiozu uz kompleksan pristup i interdisciplinarnost. U obilasku vezanom uz radionici sudionici su posjetili u Međimurju jedinstveni Muzej oldtimera Šardi u Selnici.

8. Uspješni modeli financiranja i provedbe ruralnih projekata
Uspješni modeli financiranja i provedbe ruralnih projekata bio je naziv terenske radionice održane u restoranu izletišta Međimurski dvori u Lopatincu. Sudionici su raspravljali o dosadašnja iskustvima i izazovima u pripremi i provedbi projekata, preispitivanju postojećih kriterija, stručnoj potpori korisnicima na lokalnoj razini i jačanju LAG-ova povećanjem sredstava. Na kraju je zaključeno da potencijalni prijavitelji nisu dovoljno informirani o izvorima financiranja, te da je potrebno otvoriti mogućnost ”multifundinga” – integriranosti fondova i pojednostavljenja procedura pripreme i provedbe projekata. Sudionici su u obilasku posjetili Vinsku kuću Kerman i Domaću radinost Horvat u Sv. Urbanu.

9. Održivo prostorno planiranje kao preduvjet ruralnog razvoja
U Centru za posjetitelje Križovec održana je terenska radionica pod imenom Održivo prostorno planiranje kao preduvjet ruralnog razvoja. Na radionici je naglašena potreba uključivanja više dionika u planerski proces, za što je posebno potrebno poticati aktivniju participaciju javnosti te obrazovati javnost o važnosti prostornog planiranja. Potrebno je i promovirati važnost planova za zaštitu identiteta prostora. Spomenuta je i mogućnost korištenja neplanerskih instrumenata kontrole procesa u prostoru. Istaknuta je važnost osnaživanja demokratskih procesa te potrebu osnaživanja pojma odgovornosti na svim razinama odlučivanja, a naglašena je i potreba osnaživanja autoriteta planerske struke. Kao poruke donositeljima odluka sudionici radionice istaknuli su kako je potrebno prilagoditi i međusobno uskladiti zakonsku regulativu, osnažiti ulogu stručnih osoba u donošenju odluka, osnaživati aktivnu participaciju javnosti, te uz prostorno planiranje sustavom oporezivanja i naknada spriječiti ”trošenje” prostora kao važnog resursa razvoja. Po završetku radionice sudionici su posjetili Uljaru Bister u Domašincu, Siranu Krnjak u Belici te središte grada Mursko Središće gdje su se kratko zadržali na uređenoj obali Mure.

Kompletni zaključci te prezentacije s radionica dostupni su na stranici ruralniparlament.com OVDJE.

Arhiva

Kategorije objava