Foto natječaj Europske komisije “Europa u mojoj zajednici”

Četvrtak, 23. srpnja 2015. | Novosti iz LAG-a

Europska komisija je 22. lipnja 2015. pokrenula fotografski natječaj „Europa u mojoj regiji“ kako bi saznala i vidjela na koji način se ulaganja EU koriste i ujedno proslavila projekte kojima se utječe na lokalne zajednice.

Za prijavu na natječaj dovoljno je snimiti fotografiju projekta koji se financira iz fondova EU-a, a na snimljenoj fotografiji mora biti vidljiva ploča ili plakat na kojima su istaknute informacija o financiranju od strane EU i zastava EU.
Rok za slanje fotografija je 28. kolovoza 2015.

Sve informacije o natječaju možete naći ovdje.

Arhiva

Kategorije objava