Financiranje programa/projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije u 2018. godini.

Utorak, 6. veljače 2018. | Otvoreni natječaji

Predmet natječaja je podnošenje prijava za financiranje programa/projekta udruga koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje članova poljoprivrednih udruga i stjecanje novih znanja na području poljoprivrede. Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivredne udruge registrirane temeljem Zakona o udrugama uz uvjet da: su upisane u Registar udruga pri Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji; su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora; nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije; se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom; imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta Planirana financijska sredstva iznose 200.000,00 kuna. Rok prijave je 30 dana od dana objave Natječaja, a istječe 05. ožujka 2018. godine.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava