EUROPSKI PROJEKTI SURADNJE

Petak, 20. listopada 2023. | Otvoreni natječaji

Otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Europske projekte suradnje koji podržavaju projekte u kulturnim i kreativnim sektorima svih veličina i iz različitih zemalja te promiče prekograničnu suradnju. U skladu s ciljevima programa Kreativna Europa, ova inicijativa potiče sektorsku suradnju u kontekstu kulture i kreativnosti. Novost ovog poziva u odnosu na prošlogodišnje natječaje je u natječajnim kategorijama koje ovisno o broju uključenih partnera mogu biti mali ili srednji.

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 59.730.025,00 EUR, a predviđa se sufinanciranje oko 130 projektnih prijedloga.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR.

Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 70%.

Očekivano trajanje projekata u svim kategorijama je maksimalno 48 mjeseci.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su pravne osobe, uključujući javna i privatna tijela, koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

Moraju biti uspostavljeni u jednoj od prihvatljivih zemalja, uključujući:

  • Države sudionice programa Kreativna Europa:
    • Države članice EU (uključujući prekomorske zemlje i teritorije)
  • Države izvan EU:
    • Zemlje EGP navedene u Europskom gospodarskom prostoru i zemlje koje su povezane s programom Kreativna Europa ili zemlje koje su u tijeku pregovora o sporazumu o povezivanju i gdje sporazum stupi na snagu prije potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava.

Za ovaj poziv potrebno je projektno partnerstvo s najmanje 3 prijavitelja za male projekte i s najmanje 5 prijavitelja za srednje projekte:

COOP-1 mali projekti suradnje > minimalno 3 partnera / 3 različite države > EU potpora: EUR 200.000 – 80% ukupnog budžeta

COOP-2 srednji projekti suradnje > minimalno 5 partnera / 5 različitih država > EU potpora: EUR 1.000.000 – 70% ukupnog budžeta

Korisnici sredstava i povezane organizacije moraju se registrirati u Registar sudionika prije podnošenja projektnog prijedloga te će biti podvrgnuti provjeri od strane Centralne službe za validaciju (REA Validacija). Za potvrdu će biti potrebno dostaviti dokumente koji dokazuju pravni status i podrijetlo.

Rok za predaju projektnih prijedloga je 23. siječnja 2024. godine u 17:00.

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.

Izvor: REDEA / Funding & tender opportunities

Istaknuta slika: DANIEL MIKOLAJ-Sveti Martin na Muri_Žabnik

Arhiva

Kategorije objava