EUROPE GOES LOCAL – OTVORENI POZIV GRADOVIMA ZA ISKAZ INTERESA ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKT

Utorak, 7. studenoga 2023. | Otvoreni natječaji

Agencija za mobilnost i programe EU poziva gradove da se uključe u projekt Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level. Projekt Europe Goes Local najveći je europski projekt u području rada s mladima te se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+.

Ciljevi projekta:

  • podržati priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima
  • osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini
  • razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije Erasmus+ programa podržavati rad s mladima
  • doprinijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih

Nastavno na navedene ciljeve, Europe Goes Local će staviti veliki naglasak na integriranje europske dimenzije u djelokrug rada gradova koji se odnosi na mlade i politike prema mladima.

Projekt će uključenim gradovima pružiti mogućnost stručnog usavršavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini o radu s mladima te o ulozi i načinu na koji gradovi mogu podržati mlade i rad s mladima u svojim lokalnim zajednicama. Također će osigurati višemjesečnu stručnu podršku prilagođenu individualnim potrebama svakog uključenog grada u području sustava rada s mladima, mogućnost sudjelovanja na studijskim posjetima te aktivnostima nacionalnoga i međunarodnog umrežavanja s raznim dionicima.

Više o projektu i uvjetima sudjelovanja možete pronaći u javnom pozivu.

Rok za prijavu je 19. studenoga 2023.

Postupak prijave:

– popunjavanje elektroničkog prijavnog obrasca
– dostava priloga 1 priloga 2 e-mailom na adresu naznačenu u javnom pozivu.

Izvor: ampeu.hr / REDEA

Istaknuta slika: Nika Pavlović

Arhiva

Kategorije objava