Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

Utorak, 28. studenoga 2017. | Otvoreni natječaji

Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije. U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, za dodjelu u okviru ovog Poziva je 380.000.000,00 kuna.  Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva mogu biti tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine.

Više o tome: 

Arhiva

Kategorije objava