EKO MEĐIMURJE d.d. raspisuje natječaj za donacije u vrijednosti 50.000 kuna

Srijeda, 9. studenoga 2016. | Otvoreni natječaji

EKO MEĐIMURJE d.d. raspisuje natječaj za donacije za 2016. godinu, u ukupnoj vrijednosti 50.000 kuna. Projekti za koje se traži donacija, moraju za cilj imati poboljšanje kvalitete života djece u Međimurju.
Kriteriji za odabir su usredotočenost na djecu, važnost za lokalnu zajednicu i kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta. Natječaj je otvoren do 11.12.2016. godine.

Više o tome: 

Arhiva

Kategorije objava