Druge izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 4.1.

Srijeda, 5. rujna 2018. | Novosti iz ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 30. kolovoza 2018., druge izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1.»Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor voća i povrća te sektor stočarstva i peradarstva.

Unutar izmjena, na listu prihvatljivih troškova dodane su sljedeće stavke: fiksne ograde za travnjake; mreže putova unutar objekta i unutar gospodarstva; vodovodna, plinska, električna i kanalizacijska mreža uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka,gromobranske instalacije, oprema za ograđivanje; traktor za vuču mikser prikolice.

Unutar izmjena, sa liste prihvatljivih troškova maknute su sljedeće stavke: oprema za zaštitu od divljači, oprema za ograđivanje.

Pri kriteriju odabira br. 9 „Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja) pripadnost ulaganja pojedinoj JLS se određuje na sljedeći način:

Lokacijom ulaganja smatra se onaj JLS u kojem se odvija ulaganje na temelju kojeg jekorisnik ostvario bodove pod točkom 2. Kompleksnost ulaganja.U slučaju da se ulaganje odvija u dva ili više JLS-a bodovi se dodjeljuju prema onom JLS-u gdje se nalazi najveći financijski udio površine u slučajuizgradnje/rekonstrukcije i opremanja.

Izmjene se uglavnom odnose na dodatna pojašnjenja, a možete ih pronaći OVDJE.

 

Arhiva

Kategorije objava