Donacijski natječaj “Umirovljenici i RWE u akciji!“

Petak, 15. srpnja 2016. | Otvoreni natječaji

Cilj natječaja je poticanje inicijativa, projekata i kampanja aktivnog provođenja umirovljeničkih dana naših starijih sugrađana. Na javni natječaj RWE-a za dodjelu sredstava mogu se prijaviti sve registrirane nevladine udruge, društva i centri koji se bave unapređenjem kvalitete života naših starijih sugrađana. Pozivamo vas da prijavite svoje projekte! RWE će odabrati najbolje prijavljene projekte te će ih sponzorirati nepovratnim iznosima u visini do 10.000 kuna, ovisno o projektu.
Rok za prijavu: 01.08.2016.

Više o tome

Arhiva

Kategorije objava